Logo Glea

Tradisjonsfisk siden 1936

 
 

Tørrfisk

Fra januar til april kommer enorme mengder skrei svømmende fra Barentshavet til norskekysten og Lofoten for å gyte.
I den samme perioden har vi på Røst et unikt mikroklima som gjør det mulig å lufttørke skrei.
Det spesielle kystklimaet her ute, 110 kilometer fra kysten, gjør det mulig å tørke skreien over en lengre periode enn noen annet sted i verden, og vi kan, når forholdene ligger til rette, lufttørke skrei opp til 14 kg. Skreien blir hengt på hjell fra først i februar til først i april, og er ferdig tørket fra midten av mai til slutten av juni.

Tørrfisken blir deretter sortert i ca 20 kategorier, avhengig av hvilket marked den skal til.

Vi kan levere ulike tørrfiskprodukter, avhengig av bruksområde:

  • Hel rund tørrfisk av ulike kvaliteter og størrelser til utvanning og luting.

  • Hel banket/valset tørrfisk til snack eller til hurtig utvanning.

 Utvannede tørrfisksider
   

Utvanning av tørrfisk

 Hel tørrfisk:

Tørrfisken skal bløtes i 7-8 dager. Lengden på utbløtningsprosessen avhenger noe av størrelsen på fisken og temperaturen på vannet.
La tørrfisken ligge i rennende vann, eller legg den i vann på et kjølig sted og skift vannet minst en gang i døgnet.
Flå gjerne av skinnet etter 3-4 dager for å oppnå bedre/raskere utvanning. Etter 6 dager, eller når fisken er så pass myk at den kan fileteres, fileter den og legg den i isvann, eller eventuelt issørpe hvis du har det tilgjengelig, i 1-2 døgn. 

Valset tørrfisk:

Vannes ut i 48 timer. Bytt vannet minst 2 ganger i løpet av utvanningsprosessen.  Når fisken er ferdig bløtet, åpnes den i buken og renses for ben.
Tørrfisken kan blant annet benyttes til de klassiske italienske tørrfiskrettene "Baccala alla Vicentina", "Baccala Mantecato" og til tørrfisksalat. Den utvannede tørrfiskfileten som en får er også fin å benytte til grillet tørrfisk og til Baccalao-gryte. 

Tørrfiskproduksjon på Glea

Kontaktinfo      76050900     post@glea.no